Mag bigay nang poster slogan tungkol sa kababaihan

Mag bigay nang poster slogan tungkol sa kababaihan

Answer :

Kababaihan irespeto hinggil sa karahasan.

Our team advises readers to look into the following questions : Kahulugan ng pag-uutos​