Mag bigay ng 4:mga paraan upang mas mapabuti ang aking pagpapasiya​

Mag bigay ng 4:mga paraan upang mas mapabuti ang aking pagpapasiya​

Answer :

Paggamit ng Lohikal na Pag-iisip.

 • Magtipon ng impormasyon na may kaugnayan sa isyu o problemang kinakaharap.
 • Tukuyin ang mga bagay na kailangang isaalang-alang dahil maaari itong makaimpluwensya sa desisyon.
 • Maglaan ng oras upang makipag-usap sa mga taong sangkot sa isyung ito upang mangalap ng may-katuturang impormasyon upang makagawa ka ng mga tamang desisyon. Huwag gumawa ng mga desisyon batay sa hindi kumpletong impormasyon.

 

Maglaan ng oras upang mag-isip bago magpasya.

 • Kahit na gusto mong gumawa ng desisyon kaagad, tandaan na maraming mahahalagang bagay ang kailangang maingat na isaalang-alang at kumpirmahin. Huwag pilitin ang iyong sarili na magdesisyon kung hindi ka pa handa.
 • Isaalang-alang ang panandalian at pangmatagalang epekto.

 

Isinasaalang-alang ang Iba Pang Mga Pagpipilian.

 • Isaalang-alang ang mga positibo at negatibong epekto na magaganap.
 • Kung gusto mong bumili ng produkto sa isang tindahan, mag-aplay para sa trabaho, o pumili ng kapareha sa buhay, maglaan ng oras upang timbangin ang mga positibo at negatibo ng bawat opsyon na magagamit.
 • Isaalang-alang ang isa pang solusyon.

 

Humingi ng Mungkahi at Suporta sa Iba.

 • Italaga ang mga gawain at isali ang iba kapag gumagawa ng mga desisyon.
 • Kadalasan, ang paggawa ng desisyon ay nagsasangkot ng ilang tao. Huwag ipagpalagay na kailangan mong gumawa ng mga desisyon nang mag-isa, lalo na pagdating sa trabaho, pamilya, o komunidad.
 • Para gumaan ang pasan, isali ang ibang tao bago magdesisyon para maramdaman nilang pinahahalagahan sila.
 • Talakayin ang iyong mga saloobin sa mga kaibigan, miyembro ng pamilya, o mga eksperto na maaaring magbigay ng kapaki-pakinabang na input.

 

Our team advises readers to look into the following questions :Ano ang katangian ni sita