Magbigay ng 5 halimbawa ng materyal at di materyal na kultura sa inyong komunidad..​

Magbigay ng 5 halimbawa ng materyal at di materyal na kultura sa inyong komunidad..​

active attachment

materyal-kasuotan,pagkain,

edukasyon,gusali

di- materyal

paniniwala,kaugalian,

Explanation:

paniniawalamateryal

kasuotan,pagkain, edukasyon,gusali

di- materyal

kaugalian,paniniwala.

 

Our team advises readers to look into the following questions :What is the timbre of “leron leron sinta” A.Voice B.musical instrument​