Magbigay ng limang katangian ng isang entrepreneur.​

Magbigay ng limang katangian ng isang entrepreneur.​

Answer :

Limang katangian ng isang entrepreneur

 1. Nakatuon ang isip sa layunin at nakapokus dito
 2. Malikhain at malakas ang loob na sumubok na bago
 3. Mayroong pagnanais na makipagsapalaran sa kompetensiya
 4. May kapakumbabaan
 5. Mahaba ang pasensiya o matiisin

Sa panahon natin sa ngayon marami na ang mga negosyante o entrepreneur. Subalit kahit ganoon kadami ang bilang, masasabi natin na iilan o kakaunti lang ang nagtatagumpay sa larangang ito. At sa pamamagitan ng mga katangian na binanggit sa itaas, malaking bagay ang pagkakaroon nito upang magresulta ng maganda. Hindi nasusukat sa laki o liit ang tagumpay ng isang negosyo.

Mayroong mga kaakibat na mga hamon sa pagnenegosyo. Pero malaking tulong ang pag-aaral hinggil dito upang mabawasan ang mga kamalian na nagagawa natin sa pagdedesisyon. Malaking bagay rin ang pagkakaroon ng sipag at pagtitiyaga sa ating mga negosyo at maging masinop. Magkaroon ng positibong saloobin, pananaw at isipin na makakayanan natin ang lahat ng mga pagsubok. At ang pagiging isang entrepreneur negosyante ay masasabi nating hindi para sa lahat ng tao sapagkat hindi bagay sa mga taong mahina ang loob o kulang ang pagtitiwala sa sarili.

Ilan pa sa mga katangian ng isang entrepreneur:

 • May malasakit at empatiya
 • May disiplina sa paghawak ng pera
 • Kayang aminin ang mga pagkakamaling nagawa
 • Mayroong masidhing motibasyon para sa sarili
 • Hindi nagpapaapekto sa mga taong naninira o gustong pagbagsakin ang negosyo
 • Matulungin at may pagkukusa
 • Matindi ang pagsisikap at sakripisyo

 

Our team advises readers to look into the following questions :Kahulugan ng panchatantra