Magbigay ng limang tungkulin bilang kapatid

Magbigay ng limang tungkulin bilang kapatid

Answer :

Bilang kapatid tayo ay may tungkulin sa ating pamilya, narito ang Limang halimbawa ng tungkulin sa kapatid

  1. Bilang kapatid tungkulin mong alagaan ang iyong nakababatang kapatid, lalo na kung ang inyong mga magulang ay malayo sa inyo at naghahanap buhay.
  2. Tungkulin mong turuan o gabayan mo ang iyong kapatid sa kanyang pag-aaral, ibahagi mo sa kanya ang iyong mga nalalaman sa gayon ay lumawak din ang kanyang kaalaman.
  3. Tungkulin mong alagaan ang iyong kapatid kung ito ay may karamdaman o sakit. Bilang kapatid tungkulin mong pangalagaan ang kanyang kalusugan. lalo na kung wala ang inyong mga magulang.
  4. Kung may problemang emosyonal ang iyong kapatid tungkulin mong pakinggan ang kanyang mga hinaing. bigyan mo siya ng mga payo at kung ano ang mga dapat niyang tamang gawin.
  5. Kung may problemang pang pinansyal ang iyong kapatid. Tungkulin mo na pahiramin siya ng salapi, lalo na kung ikaw ang mas nakakaluwag pagdating sa usaping pinansyal.

 

Masarap ang magkaroon ng kapatid dahil bukod sa iyong mga magulang ay mayroon ka pang ibang matatakbuhan kung ikaw ay may roong problemang dinadala, kapatid na matatakbohan sa lahat ng oras,kapatid na handang umunawa sa iyo sa lahat ng oras, kapatid na hindi kokonsente sa mga maling ginawa mo bagkus ay itatama ka nya upang maging  isang mabuting tao.

 

Our team advises readers to look into the following questions : Kailan naimbento ang radyo