Magbigay ng mga paraan kung paano mapapahalagahan ang wikang pambansa

Magbigay ng mga paraan kung paano mapapahalagahan ang wikang pambansa

Answer :

Ano ang Wikang Pambansa?

  • Ang wikang pambansa ay ang simbolo ng dangal at pagkakakilanlan ng isang bansa.
  • Ang ating wikang pambasa ay ang Wikang Filipino.
  • Ang wikang pambansa ay ang opisyla na wika na ginagamit sa pagtuturo sa mga institusyong edukasyunal at sa pakikipagtalastalasan sa ibang tao.

 

Paano mapapahalagahan ang wikang pambansa?

  1. Panatalihing gamitin at linangin ang wikang FIlipino.
  2. Sumali sa mga organisasyon na ang layunin ay pahalagahan ang wikang pambansa.
  3. Turuan ang mga nakababatang kapatid, pinsan, pamangkin, at kahit sino na magbasa ng mga babasahin sa wikang Filipino.
  4. Hikayatin ang nakararami tungkol sa kahalagahan ng pagkakaroon ng wikang pambansa.
  5. Ipaglaban ang wikang pambansa sa anumang nagtatangkang patayin ito.

 

Our team advises readers to look into the following questions :What is an informational interview?Why are we practicing it?​