MAGBIGAY NG SAMPUNG MABUTING GAWAIN

MAGBIGAY NG SAMPUNG MABUTING GAWAIN

Answer :

Ang mabuting gawain ay nakapaloob sa maraming bagay na bukal sa ating kalooban upang tumulong o sadyang maging mabuting kapwa lamang. Maaring maging simple ang mabuting gawain o maging malaki at higit na makakatulong. Ang halimbawa ng simple ay pagtulong sa taong nahihirapan sa kaniyang mga dalahin. Ang halimbawa naman ng malaki at mabigat na tulong ay pagdo donate ng pera sa mga charity o para sa ikabubuti sa kalagayan ng isang tao.

Halimbawa ng Mabuting Gawain:

  1. Pagpapauna sa mga nakatatanda sa isang pila
  2. Pagsunod sa mga utos ng ating mga magulang
  3. Pagmamano sa mga nakatatanda
  4. Paglilinis ng ating sariling bahay
  5. Pagtulong sa iba kahit sa mga simple at maliliit na paraan
  6. Pagtatapon sa tamang basurahan
  7. Pagrespeto sa trabaho ng ibang tao
  8. Simpleng pagiintindi sa mga kapwa
  9. Pag-aaral ng mabuti
  10. Pagiging mabait sa kapwa

 

Our team advises readers to look into the following questions :1.Sino-sino sina labaw donggon at saragnaya? Ano-ano ang mga taglay nilang katangian?