Makulay na babasahin na hitik sa ibat ibang impormasyon

Makulay na babasahin na hitik sa ibat ibang impormasyon

Answer :

ang makulay na babasahin na hitik sa iba’t ibang impormasyon ay “magasin”
Our team advises readers to look into the following questions :Paano nakahihigit ang tao sa halaman at hayop?