Mapapanagot ka ba sa iyong pananahimik?bakit?

Mapapanagot ka ba sa iyong pananahimik?bakit?

Answer :

Pananagot sa pananahimik

Ang sagot ay OO, maaari kang mapanagot sa iyong pananahimik lalo na kung ikaw ay naging saksi sa paggawa ng krimen. Dahil sa iyong pananahimik, mahihirapan ang pulisya na mahanap ang tunay na salarin at malaman ang totoong nangyari. Maaari kang kasuhan sa pagiging accessory to the crime kahit na wala kang direktang kinalaman sa nangyaring krimen. Bukod dito, ikaw ay kakainin din ng iyong konsensya.

Sa kabilang banda, may mga pagkakataon na mas mabuting manahimik na lamang lalo na kung malalaking tao ang iyong kalaban. Maaaring maging banta sa seguridad ng iyong mga kapamilya ang iyong pagsasalita at pagsali sa kung ano mang isyu na iyong nasaksihan.

 

Our team advises readers to look into the following questions :Advantages and disadvantages of online survey​