May magagawa ba tayo upang matugunan ang isyung ito sa agwat teknolohikal?

May magagawa ba tayo upang matugunan ang isyung ito sa agwat teknolohikal?

Answer :

Agwat Teknolohikal:

May magagawa ang tao upang tugunan ang isyu ng agwat teknolohikal.

Ang agwat teknolohikal sa pagitan ng mga henerasyon ay matutugunan sa pamamagitan ng pagkakaroon ng pagmamahal at paggalang sa magulang. Ang pagkalinga sa mga nakatatanda tulad ng lolo at lola ay nakatutulong upang ayusin ang ugnayan sa pagitan ng mga henerasyon bago pa man ito lumalim> Ang mga kabataan ay nakasusumpong ng ganap na pang – unawa at pagmamahal sa pamamagitan ng mga bagay na kanilang nakikita, naririnig, at sa masuyong yakap ng kanilang mga lolo at lola.

Sa labas ng pamilya, dapat ding ituring na tulad ng mga magulang at kapatid ang mga kinikilalang digital immigrants. Dapat ding pakitunguhan ang mga taong ito ng may pagmamalasakit at pagmamahal. Maraming tao ang hindi pamilyar sa internet at gadgets kaya naman nahihirapan silang maintindihan ang mga ito. Mayroong malaking pagkakaiba ang mga digital natives sa mga digital immigrants. Ang mga digital natives ay maaaring tumulong sa mga digital immigrants upang matugunan ang isyu ng agwat teknolohikal. Maaari ring pag – ibayuhin ang sariling kakayahan at kasanayan sa larangan ng IT o Information Technology. Magkaroon ng tamang pag – uugali sa paggamit ng teknolohiya. Laging tandaan na dapat maging mapanagutan sa paggamit ng teknolohiya upang mapaunlad ang sarili at ang bansa.

 

Our team advises readers to look into the following questions : KAHULUGAN NG MATUSTUSAN?