Mga dapat gawin,bago,habang at pagkatapos ng disaster​

Mga dapat gawin,bago,habang at pagkatapos ng disaster​

Answer :

DAPAT GAWIN BAGO ANG DISASTER

MONITOR THE NEWS FOR UPDATES

tumutok o maging updated sa mga balita tungkol sa paparating na kalamidad.

•siguraduhing alam mo kaagad kung nasaan ang inyong evacuation center.

•siguraduhing maayos na ang inyong bahay. ayusin na kaagad ang mga napapansing madaling masira na parte ng inyong bahay.

•ihanda ang “GO BAG” kung saan sa bag na iyon ag nandun na lahat ng mga emergency na kagamitan gaya ng;

(canned foods, emergency kit, damit etc)

DAPAT GAWIN HABANG MAY DISASTER

STAY ALERT AND STAY TUNED

maging kalmado, at tumutok sa mga balita tungkol sa kalamidad. manatili sa loob ng inyong bahay.

patayin ang inyong main switch at water valve.

gumamit ng flashlight o hindi kaya emergency lamp. iwasang gumamit ng mga ilaw na madaling mag-sanhi ng sunog gaya ng;

(kandila, at gas lamps).

lumayo sa mga babasaging bagay lalo na sa bintanang salamin(glass windows).

DAPAT GAWIN PAGKATAPOS NG DISASTER

REMAIN ALERT AND BE CAUTIOUS

antaying i-anunsyo ng mga awtority na pwede ng lumabas o pwede ng bumalik sa kani-kanilang bahay.

lumayo sa mga bumagsak na puno, sa mga sirang gusali, lalong lalo na sa mga sirang kable ng kuryente.

huwag gumala sa labas, dahil maaring maka-istobro ka sa mga nag-aayos.

maging maingat sa pagkukumpuni ng mga nasirang parte ng inyong bahay.

 

Our team advises readers to look into the following questions :Sumulat ng isang tula na nagpapakita ng pagmamahal sa bayan