Mga dapat tandaan sa pagsulat ng talata

Mga dapat tandaan sa pagsulat ng talata

Answer :

1) Panimulang Bahagi – Ang bahaging ito ay dapat kawili-wili at tumatawag ng pansin. maaaring mag-umpisa sa mga kasabihan, proverbs, salawikain o tanong.

Halimbawa: Hindi lahat ng kumikislap ay ginto.

2) Gitnang Bahagi – Ang paksa ay may kaugnay na nagpapahayag at naglalaman ng paksa mula sa pangunahing bahagi.

Halimbawa: Ang ibayong pag-iingat ay kinakailangan para di tayo malimbang sa sinasabi at ipinapakita sa atin.
kailangan nating magkaruon ng matinong pag-iisip at matinong paghusga.

3) Pangwakas na Bahagi – Ito ay kabuuan o buod ng talata. sinasaad din ng bahagi ay ang kasiya-siya o di- kasiyasiyang opinyon o konklusyon sa paksa ng talata, nag-iiwan din ito ng aral na kinikintal sa isipan ng bumabasa ayon sa paksa.

Halimbawa: Samakatuwid, ang isang taong maingat sa lahat ng bagay na kanyang pinipili ay madalas nagtatagumpay sa buhay.

 

Our team advises readers to look into the following questions :Ano ang buod ng manoro ang guro