Mga halimbawa ng mga sakuna

Mga halimbawa ng mga sakuna

Answer :

Mga Suliraning Panlipunan tulad ng:
●Digmaan
●Deforestation
●Pollution
●Typhoon
●Tornado
●Tsunami
●Poverty

 

Our team advises readers to look into the following questions :Kagamitan sa paggawa ng sapatos