Mga halimbawa ng sektor ng agrikultura

Mga halimbawa ng sektor ng agrikultura

Answer :

Iba’t – Ibang Sektor ng Agrikultura:

Ang mga halimbawa ng sektor ng agrikultura ay ang mga sumusunod:

  1. paghahalaman
  2. paghahayupan
  3. pangingisda
  4. paggugubat

Sa paghahalaman nagmumula ang mga pangunahing pananim ng bansa gaya ng abaka, kape, mais, mangga, niyog, pinya, saging, tabako, at tubo. Ang mga produktong ito ay karaniwang kinokonsumo sa loob at labas ng bansa.

Sa paghahayupan nagmumula ang mga karneng tulad ng baboy, baka, kalabaw, kambing, manok, at pato. Mayroong mga pribadong kompanya ang nasa ganitong uri ng hanap – buhay.

Sa pangingisda nagmumula ang mga lamang – dagat tulad ng tahong, hipon, tulya, at isda. Ito ay may tatlong uri: aquaculture, commercial, at municipal.

Sa paggugubat nagmumula ang mga produktong tulad ng kahoy, papel, tabla, kopra, at troso. Dito rin nagmumul ang mga produktong yari sa abaka at kawayan.

 

Our team advises readers to look into the following questions : Ano ang kultura ng vietnam​