mga impluwensya ng panitikang mula sa mediterranean sa kaugalian, pamumuhay, kultura at paniniwala ng mga pilipino?

mga impluwensya ng panitikang mula sa mediterranean sa kaugalian, pamumuhay, kultura at paniniwala ng mga pilipino?

Answer :

1. Kaugalian– Ang pamana ng panitikan ng sinaunang meditarrean sa pagkamahusay at pagka malikhain ay nagbukas ng pinto para sa mga Pilipino na gumawa at mag-imbento ng mga ibat-ibang bagay na makapagpapagaan ng kanilang mga gawain. Mas nalinang ang talento ng mga Pilipino sa pagsulat hanggang sa paggawa nito ng eskrip na pangtelebisyon.
2. Kultura– Mas naunawaan ng mga Pilipino ang diwa ng kalikasan ng pagiging makatao sa pamamagitan ng mga akda ng mga mahuhusay na manunulat. Ang mga tula at iba pang mga prosa na naglalahad ng mga sinaunang kultura at tradisyon ay malaking tulong sa pagpapaaunawa ng mga Pilipino upang mas maintindihan ang tunay na kulturang Pilipino.
3. Pamumuhay– Ang pagsulat ng mga mga prosa ay umunlad hanggang sa paggawa ng eskrip na pangradyo, pangtelebisyon at pampelikula na nagbigay oportunidad sa paghubog ng talento ng mga Pilipino. Ang paganap sa mga tauhan ng eskrip ay nagsilbing mainam na hanapbuhay ng mga Pilipinong mahusay umarte sa harap ng kamera sa ngayon.
4, Paniniwala–. Ang mga akda ng mga mahuhusay na manunulat ay nagsisilbing pangmulat-mata ng mga Pilipino upang makapagplano ng sari-sariling mga buhay, at matugunan o masulosyunan ang kanilang mga suliranin. Ito din ang nagsilbing gabay nila upang mas maunawaan ang mga mithiin ng mga sangkabansaan sa pamamagitan ng pagbasa ng mga akda tungkol sa sariling kasaysayan.

 

Our team advises readers to look into the following questions :Ang magasin ba ito ay Tungkol sa fashion