Mga kahalagahan ng Wika sa sarili bilang mag aaral

Mga kahalagahan ng Wika sa sarili bilang mag aaral

Answer :

Wika

Ang wika ay nagmula sa salitang Latin na “lengua” na ang kahulugan ay dila. Ito’y isang masistemang gamit sa pakikipagtalastasan o pakikipagkomunikasyon na binubuo ng mga simbolo at panuntunan. Ito’y isang paraan ng pagpapahayag ng damdamin at opinyon sa pamamagitan ng mga salita upang magkaunawaan ang mga tao.

Kahalagahan ng wika sa sarili bilang isang mag-aaral

  • Ang wika ay nagagamit bilang instrumento ng komunikasyon ng ga mag-aaral upang ipahayag ang kanilang damdamin, pangangailangan, at iniisip sapagkat ito ang ginagamit sa pakikipagtalastasan at pakikipag-ugnayan sa lahat ng pagkakataon.
  • Ginagamit ng mga mag-aaral ang wika bilang isang midyum para makasulat, makabasa at makaintindi ng mga aralin at mga bagay na dapat matutunan at malaman. Kung walang wika ay hindi matututo ang isang mag-aaral sa mga bagay na kailangan niyang malaman, hindi rin magkakaintindihan ang bawat isa.
  • Ang wika ang gamit ng mga mag-aaral sa pakikipag-ugnayan sa pag-aaral at sa pagtuturo sa iba. Ang sukatan ng karunungan at katalinuhan ay kakayahan nito sa pagsasalin ng mga natutunan sa ibang tao.
  • Ang wika ay instrumento ng mga mag-aaral sa pagpapaunlad ng kultura at sining ng kanilang bayan o bansa.

Samakatuwid, napakahalaga ng wika hindi lamang para sa mga mag-aaral kung hindi pati na rin sa lahat sapagkat ito ang nagbibigay buhay, diwa at ang nagpapakilala sa bansa, ito ang sumasalamin sa kultura, kaugalian, paniniwala, kaalaman at karunungan ng mga mamayan, ang nagbabatid ng kakayahan ng mga tao, ito ang daluyan ng ating komunikasyon, ito ang larawan na nagpapakita ng ating pagkakakilanlan, kung paano tayo tatanawin at ituturing ng mga tao sa labas ng bansa.

 

Our team advises readers to look into the following questions :Ano po ang paksa at mensahe sa Haiku ni Basho? (Ambong kaylamig,maging matsing ay nais, ng kapang damo) Pasagot po ng maayos, salamat.