Mga katangian Ng prinsipe at alamid?(sa nobelang Ang munting prinsipe)

Mga katangian Ng prinsipe at alamid?(sa nobelang Ang munting prinsipe)

Answer :

Kasagutan:

Katangian ng munting prinsipe:
Ang munting prinsipe ay inosente, mausisa, at may pagpapahalaga sa katotohanan at kagandahan.

Katangian ng alamid:
Siya naman ay mailap sa munting prinsipe noong una ngunit kalaunan ay naging palakaibihan nang siyang mapaamo. Siya rin ang may malalim na kabatiran sa mga bagay.

Ang kwento ng Munting Prinsipe:
Ang novella na Munting Prinsipe ay isinulat ni Antoine de Saint-Exupéry. Si Antoine ay isang piloto, manunulat, at aristokrat. Ang aklat na ito ay isa sa pinakabinasang aklat sa mundo. Ito ay naisalin na sa 300 na wika.

 

Our team advises readers to look into the following questions : Ano ang kahulugan ng recycle