Mga paraan ng paglinang paano isasagawa​

Mga paraan ng paglinang paano isasagawa​

Answer :

May iba’t ibang paraan ng paglinang ng kakayahan. Ilan sa mga ito ay ang pagtatamo ng bago at ganap na pakikipag-ignayan sa mga kasing edad.

Ito ay naisasagawa at nalilinang sa pamamagitan ng pagkakaroon ng huwaran sa mga kasing edad na mayroong mabuting gawi.

Ang iba naman ay pagkakaroon nang maayos na pakikitungo sa mga kamag-aral at kaibigan. Ang iba naman, pagtanggap sa mga pagbabago sa katawan at pagkakaroon nang wastong pamamahala rito.

Kaakibat na ito at naisasagwa sa pamamagitan ng mas maraming oras ng pangangalaga sa sarili. Kasama rin dito ay ang pagkakaroon ng masigla o malusog na pamumuhay.

 

Our team advises readers to look into the following questions :Ano ang natatanging katangian ng alamat, kwentong-bayan, at mito