Mga salita na nagtatapos sa ay

Mga salita na nagtatapos sa ay

Answer :

Narito ang mga salitang nagtatapos sa –ay:

 1. Away
 2. Bantay
 3. Baybay
 4. Bumantay
 5. Gulay
 6. Hintay
 7. Humpay
 8. Kalansay
 9. Kamay
 10. Karamay
 11. Kaway
 12. Kulay
 13. Kumikisay
 14. Kumpay
 15. Kumukulay
 16. Laway
 17. Liwayway
 18. Magbantay
 19. Maghintay
 20. Magkulay
 21. Magpasaway
 22. Magsampay
 23. Magtambay
 24. Maingay
 25. Malumanay
 26. Malunggay
 27. Mamatay
 28. Mataray
 29. Mataray
 30. Matibay
 31. Matiwasay
 32. Nagkukulay
 33. Namatay
 34. Nanay
 35. Naway
 36. Palay
 37. Pamaypay
 38. Pantay
 39. Pasaway
 40. Patay
 41. Pugay
 42. Sabay
 43. Sampay
 44. Sasabay
 45. Tagumpay
 46. Tambay
 47. Taray
 48. Tatay
 49. Tinapay
 50. Tumambay
 51. Tumambay

Explanation:

Ang mga salitang nagtatapos sa –ay ay tinatawag na diptonggo. Kabilang din sa mga diptonggo ang mga salitang nagtatapos sa –aw, -ey, -ew, -iw, -oy, -ow, at -uy. Maraming mga salitang Pilipino ang matatawag natin na diptonggo.

 

Our team advises readers to look into the following questions :Poem about how unhealthy lifestyle can affect respiratory and circulatory system