Mga salitang nagtatapos sa ma​

Mga salitang nagtatapos sa ma​

Answer :

 • masama
 • talima
 • katugma
 • Dama
 • sumama
 • isinama
 • kama
 • perma
 • madama
 • Mama
 • isama
 • pinasama
 • itugma
 • ipadama
 • lima
 • luma
 • kasama
 • maipadama
 • madama
 • masama
 • pinakamasama
 • sinama
 • dinama
 • tama
 • luma
 • tumama
 • lumuluma
 • tumatama
 • sumasama(sumama sa iba)
 • sumasama(sumama ang ugali)
 • sumama

 

Our team advises readers to look into the following questions : Paano ito nakaapekto sa anak at sa pamilya?