Mga Tanong =

Mga Tanong:1. Paano ipinagdiriwang ang Boun Pi Mai?
2. Ano ang mga katangi-tanging gawain sa pagdiriwang na ito?
3. Anong mga simbolikong ritwal ang ginaganap ng mga tao sa Laos
4. Paano naipakikita ang kabanalan sa pagdiriwang ng Boun Pi Mai?
5. Paano nakatutulong sa pag-angat ng ispiritwalidad ng isang tao ang pakikiisa at pagsunod sa mga
ritwal na kagaya ng inilalahad sa sanaysay?

nonsense report HAHAAH​

active attachment
Answer :

1.Ginaganap ang pagdiriwang ng Boun Pi Mai sa Laos tuwing Abril. Ipinagdiriwang ito ng tatlong araw.

2.Bawat araw ay may iba’t ibang mga gawain. Paglilinis sa bukal, paghuhugas ng buhok, at pagtatayo ng mga

punso ng buhangin ang ilan sa mga bagay na ginagawa ng mga taong Lao sa unang araw o ang Mur

Sangkhane Pai o Luang.

3.nag-aalay ng pagkain sa mga monghe ang mga tao, nakikinig sa mga pangaral o

sermon ng mga mongheng Buddhista. Kumakain din sila ng larb sa araw na ito.

4.Nagbibigay-galang din ang kabataan sa kanilang mga magulang at nakatatanda. Naglalagay din sila ng

puting tali sa paligid ng pulso upang magsabi ng “Manigong Bagong Taon!”.

5.Tinuturuan tayong maging mabuti ng ating relihiyon. Pinalalalim nito ang ating pananalig sa Diyos.

 

Our team advises readers to look into the following questions :Ano ang ibig sabihin ng Pamantayan?