Mga tauhan sa kasalan sa nayon ​

Mga tauhan sa kasalan sa nayon ​

Answer :

Tauhan:

Tauhan:Pangunahing tauhan: Alberto-gustong magkaroon ng magarbong kasalan.Pantulong na tauhan:

Tauhan:Pangunahing tauhan: Alberto-gustong magkaroon ng magarbong kasalan.Pantulong na tauhan:o

Tauhan:Pangunahing tauhan: Alberto-gustong magkaroon ng magarbong kasalan.Pantulong na tauhan:oKuya Saro- mayroong magarbong kasal.

Tauhan:Pangunahing tauhan: Alberto-gustong magkaroon ng magarbong kasalan.Pantulong na tauhan:oKuya Saro- mayroong magarbong kasal.o

Tauhan:Pangunahing tauhan: Alberto-gustong magkaroon ng magarbong kasalan.Pantulong na tauhan:oKuya Saro- mayroong magarbong kasal.oIna at Ama- gumagawa ng paraan para matupadang kahilingang magarbong kasalan ng kanyang mgaanak.

Tauhan:Pangunahing tauhan: Alberto-gustong magkaroon ng magarbong kasalan.Pantulong na tauhan:oKuya Saro- mayroong magarbong kasal.oIna at Ama- gumagawa ng paraan para matupadang kahilingang magarbong kasalan ng kanyang mgaanak.o

Tauhan:Pangunahing tauhan: Alberto-gustong magkaroon ng magarbong kasalan.Pantulong na tauhan:oKuya Saro- mayroong magarbong kasal.oIna at Ama- gumagawa ng paraan para matupadang kahilingang magarbong kasalan ng kanyang mgaanak.oIngkong Karyo- p

 

Our team advises readers to look into the following questions : Activity 3: Under Pressure