Moving the hand from the wrist either clockwise or counter clockwise direction.

Moving the hand from the wrist either clockwise or counter clockwise direction.

A. arms in lateral position
B. kumintang
c. sway balance ​

Answer :

B. Kumintang

 

Our team advises readers to look into the following questions : Para sa iyo,ano ang pinagmulan ng mga bagay tulad ng isang bulkan?​