Nababalutan Ng makapal na yelo na umaabot sa 2km.

Nababalutan Ng makapal na yelo na umaabot sa 2km.

Answer :

Antartica

Explanation:

Ang pinakamalamig na Lugar sa Mundo ay ang Antartica na nababalutan ng 2km na yelo

 

Our team advises readers to look into the following questions :Are SARS-CoV-2 infection and transmission. study on humans rather than animal models unethical