Narito ang mga larawan ng bahagi ng isang travel brochure.magbigay ng 2-3 pangungusap bilang paliwanag sa ginamit sa bawat bahagi ng isang travel brochure​

Narito ang mga larawan ng bahagi ng isang travel brochure.magbigay ng 2-3 pangungusap bilang paliwanag sa ginamit sa bawat bahagi ng isang travel brochure​

active attachment

 

Our team advises readers to look into the following questions :Ano ang kahalagahan ng anyong lupa/tubig?