Paano gumawa ng infomercial In filipino

Paano gumawa ng infomercial In filipino

Answer :

Ang isang Infomercial ay isang programa sa telebisyon na nagpapatalastas sa isang produkto sa paraang inpormatibo na nangangailangan nang live audience.

Ang mga sumusunod ay mga hakbang sa paggawa ng isang infomercial:

1) Isulat mo muna ang script para sa patalastas. Kailangan hatiin ang script sa dalawang parte, ang unang parte ay para sa audio script an gang pangalawang parte ay para sa video script.

2) Humanap nang mga audience para maging live audience. Dapat ang gawin mong audience ay iyong puno nang sigla para sumigaw at mag cheer sa tuwing pinapakilala ang produkto.

3) Dapat maging malikhain ka sa iyong patalastas at dapat mag adlib paminsan minsan para matuwa ang mga manonood.

4) Pumili nang oras sa mga local TV stations mas mabuti kung ang oras na iyong piliin ay iyong wala na masyadong nanonood nang TV para mas makamura sa bayad at handa na ang iyong infomercial.

 

Our team advises readers to look into the following questions : Think of communication transactions in your daily life. Enumerate situations where communication takes place Then indicate the result of communication transaction and tell whether it is successful or not by writing the elements that made it so and specify it’s function on the third column. An example is provided for you.​