Paano ka bumubuo ng Pasya

Paano ka bumubuo ng Pasya

Answer :

Pagpapasya

Ako ay nagpapasya kapag ang aking isip ay maliwanag at binabalanse ko ang lahat ng maaaring mangyari sa bawat desisyon na aking pipiliin.

Explanation:

Ang pagpapasya ay nakakatulong sa ating mga tao upang makagawa tayo ng isang desisyon. Kung marami tayong iniisip na mga bagay, mahihirapan tayong magpasya. Kailangan din na sa bawat desisyong ating gagawin ay mayroon tayong kaalaman kung ano ba ang magiging bunga nito. Hindi magandang tignan na tayo ay nagpapasya lamang base sa ating nararamdaman o emosyon dahil kalimitan ay hindi nagiging maayos ang bunga nito.

 

Our team advises readers to look into the following questions :Ano ang agham at teknolohiya ng sinaunang kabihasnang greece?