Paano malalaman ang mabuti

Paano malalaman ang mabuti

Answer :

Paano natin malalaman ang mabuti?

Ang isang bagay ay mabuti kung ito ay walang napipinsala.

Explanation:

Ang pagiging mabuti ay walang nagagawang pinsala (pisikal man o emosyonal) sa kapwa o ano mang nabubuhay, lalo na kung ang nasasaktan ay walang kasalanan, bagkos ito ay nakakagawa pa ng kabutihan sa iba. Ibat-iba ang maaaring tawagin na mabuti.

Halimbawa ng mga bagay na mabuti:

  • Mabuting tao
  • Mabuting hayop o alaga
  • Halaman
  • Pangayari
  • Gawain

Maaaring gamitin ito sa isang tao na may hindi gumagawa na ano mang bagay na makakapanakit ng kapwa sa. bagama’t hindi tayo kailan man makakasiguro sa pagkatao ng isang indibiduwal, maaari tayong magkaroon ng ideya kung ating pakikinggan ang mga nakakakilala sa kanya o kung personal natin siyang nakakasama.

Mga katangian ng isang mabuting tao:

  1. May respeto sa kapwa (mayaman man o mahirap ay binibigyan niya ng dignidad)
  2. Marunong maawa o umintindi ng kalagayan ng iba (has empathy)
  3. Hindi madamot
  4. Hindi pinagmumulan ng kaguluhan (non-confrontational attitude)
  5. Hindi nanglalamang sa pera o ano mang bagay.

Gaya ng isang tao, ang mga nabanggit na halimbawa ay nakakamabuti kung ito ay may nagagawang tulong, mabuti ang alagang aso kung ito ay nagbibigay ng proteksyon sa bahay, ang halaman, kung nakakagamot o nagbibigay ng lilim, ang pangyayari ay mabuti kung maganda ang naging resulta, gayon din ang gawain.

Gaya ng nabanggit, ang mabuti ay may kanya kanyang kahulugan, sa isang makasariling indibiduwal, mabuti lamang ang isang gawain kung ito ay may nagawa para sa kanya.

Upang maging tunay na mabuti, mahalagang ito ay nagmumula sa pag-aalala sa kapakanan ng kapwa ng hindi kinakalimutan ang sarili.

 

Our team advises readers to look into the following questions :Kabanata 15 el filibusterismo talasalitaan