Paano mo pahalagahan ang wikang pilipino?

Paano mo pahalagahan ang wikang pilipino?

Answer :

Ang Wikang Filipino

 

Ang wikang Filipino ay isa sa mga simbolo ng ating pagkakakilanlan bilang isang Pilipino kaya nararapat lamang na tangkilikin natin ito at pahalagahan sa paraang alam natin at sa abot ng ating makakaya. Ang wikang Filipino ay pamana sa atin ng ating mga matatapang at matatalinong mga ninuno. Dahil sa wikang Filipino, nagkakabuklod buklod ang mga Pilipino. Dahil rin sa wikang Filipino, nananatiling buo ang ating bansa. Yumabong ang kalakalan sa loob ng Pilipinas dahil sa wikang Filipino. Bilang ganti, kailangan nating pagyamanin ang paggamit ng wikang Filipino.

 

PAANO PAHALAGAHAN ANG WIKANG FILIPINO?

  • Ipagmalaki ito sa kahit na sino lalo na sa mga dayuhan.
  • Kahit nakatira ka na sa ibang bansa, huwag kalimutang gamitin pa rin ang wikang Filipino upang hindi ito makalimutan.
  • Kahit pa gumagamit at itinuturo sa paaralan ang wikang banyaga, huwag kaligtaang ituro pa rin sa mga anak o nakababatang mga pinsan at mga kapatid ang wikang Filipino upang madala rin nila ito hanggang sa paglaki.
  • Ikuwento sa mga hindi pa nakakaalam  ang kasaysayan ng paagkabuo ng wikang Filipino nang may pagmamalaki upang mahalin din nila ang wika.
  • Tangkilikin ang mga palabas na ang ginagamit ay wikang Filipino upang mas lalo pang mahasa.
  • Patuloy na magbasa ng mga aklat na nakalimbag sa wikang Filipino kahit hindi na inuutos ng guro.
  • Kapag may mga pangalan ng bagay na alam mo sa wikang ingles, huwag kaligtaang alamin din ang salin nito sa wikang Filipino.

 

Our team advises readers to look into the following questions :Ang pinakamalaki at malawak na masa ng lupa sa ibabaw ng daigdig o pinakamalawak na anyong lupa na binubuo ng ibat ibang bansa