Paano nagsisimula sa pamilya ang pagiging makatarungan

Paano nagsisimula sa pamilya ang pagiging makatarungan

Answer :

Ang Pamilya ang pinakamahalagang bahagi sa Lipunan at ito ang siyang tagahubog ng kabataan at siyang nagtuturo ng landas na tatahakin at pagkatao. Ang pagiging makatarungan ay dapat kasali sa Pamilya at dahil dito mababawasan ang alitan at walang kapararakang pagtatalo at magiging disiplinado at mas Malaya na gawin ang tama.

Our team advises readers to look into the following questions :What are the issues and opportunities brought about by trends? How do we respond during this time of pandemic?​