parabula nasa kamay natin ang ating kapalaran ang dalawang lobo ang mabuting samaritano ang daang maputik pangyayari sa parabula kaugnay sa tunay na pangyayari ​

parabula nasa kamay natin ang ating kapalaran ang dalawang lobo ang mabuting samaritano ang daang maputik pangyayari sa parabula kaugnay sa tunay na pangyayari ​

Answer :

PARABULA: nasa kamay natin ang ating kapalaran.

PANGYAYARI SA PARABULA: upang mag tiwala sa kanilang mga sarili ang mga sundalo ang heneral ay naghagis ng barya.pag ulo ang lumabas ay panalo sa laban at kung ibon naman ay talo, at ulo nga ang lumabas. sila ay sumugod na at nanalo nga sa laban.ngunit ang barya pala ay may dalawang ulo ang magkabila nitong harap. kaya nasa kamay parin nila ang kanilang kapalaran.

KAUGNAY SA TUNAY NA PANGYAYARI: minsan ang mga tao at Gumagawa ng paraan para palakasin ang loob ng isang tao.tulad na lamang ng isang batang May sakit, sasabihan ito na hindi sya mamatay siya ay gagaling dahil sa mga gamot.ngunit ang totoo ay siya ay lumalaban talaga sa sakit niya kaya siya ay gumaling.kaya nasa kamay parin niya ang kaniyang kapalaran.

 

Our team advises readers to look into the following questions : 2. Paano nakatutulong sa pamumuhay ng tao ang pagsasagawa ng pananaliksik?