Positibo at negatibo ibig sabihin

Positibo at negatibo ibig sabihin

Answer:

Positibo – mga pangyayaring kaaya-aya, mabuti o masaya. Dito natin makikita ang magandang daloy ng mga panyayari; pabor sa protagonista.

Negatibo – punto kung saan lumilitaw ang mga oposisyon at tunggalian; mas nagpapa-sabik sa mga manonood; kadalasa’y hindi magagandang pangyayari.

 

Our team advises readers to look into the following questions :Mas mabuting?