Ano ang dalawang uri ng panitikan?

Ano ang dalawang uri ng panitikan? Answer : Dalawang Uri ng Panitikan: Patula Prosa o Tuluyan Ang patula ay uri ng panitikan na nabuo sa pamamagitan ng pagsasama sama ng mga malikhaing salita sa bawat taludtod na may sukat o bilang ang pantig at may tugma sa hulihan ng bawat taludtod. Ito …

limang halimbawa ng panlaping kabilaan

limang halimbawa ng panlaping kabilaan Answer : Halimbawa ng Panlaping Kabilaan Masasabing kabilaan ang panlapi kapag ang salitang ugat ay may unlapi at hulapi. Narito ang ilang halimbawa ng salita na may panlaping kabilaan: ka+alam+an = kaalaman ka+sinta+han = kasintahan pag+sikap+an = pagsikapan mag+sigaw+an = magsigawan pa+takbo+hin = patakbuhin ka+limot+an = kalimutan ka+buti+han = kabutihan pinag+kain+an = pinagkainan ma+sayaw+an = masayawan …

1. What is the included angle between FO and OR?

1. What is the included angle between FO and OR?2. What is the included angle between FR and Fo? 3. What is the included angle between FR and RO? 4. What is the included side between 2F and ZR? 5. What is the included side between 20 and 2R? 6. …

Mga dapat tandaan sa pagsulat ng talata

Mga dapat tandaan sa pagsulat ng talata Answer : 1) Panimulang Bahagi – Ang bahaging ito ay dapat kawili-wili at tumatawag ng pansin. maaaring mag-umpisa sa mga kasabihan, proverbs, salawikain o tanong. Halimbawa: Hindi lahat ng kumikislap ay ginto. 2) Gitnang Bahagi – Ang paksa ay may kaugnay na nagpapahayag …

Ano ang buod ng manoro ang guro

Ano ang buod ng manoro ang guro Answer : Ang kuwentong Manoro ay tungkol sa isang babaeng Aeta na si Jonalyn Ablong. Si Jonalyn ay nakapagtapos ng elementarya at nagpupursiging turuan ang mga kaanak niyang magsulat at lahat ng natutunan niya sa paaralan. Tinuturuan niyang mabuti na magsulat ang mga …

ano ang SIMUNO? ano ang PAYAK NA SIMUNO? ano ang BUONG SIMUNO? ano ang PANAGURI? ano ang PAYAK NA PANAGURI? at ano ang BUONG PANAGURI? pwease answer meeh : ( ipaliwanag

ano ang SIMUNO? ano ang PAYAK NA SIMUNO? ano ang BUONG SIMUNO? ano ang PANAGURI? ano ang PAYAK NA PANAGURI? at ano ang BUONG PANAGURI? pwease answer meeh : ( ipaliwanag Answer : SIMUNO AT PANAGURI SIMUNO Ano ang buong simuno? Ang buong simuno ay ang may payak na simuno kasama ang panuring na …

My source of joy is​

My source of joy is​ Answer : my source of joy are first our GOD., my family, friends, and other people who supporting me   Our team advises readers to look into the following questions :Who are the underprivileged sector in society

Who are the underprivileged sector in society

Who are the underprivileged sector in society Answer : Who are the underprivileged sector in society   We live in a society where there is  a major difference between the wealthy and the poor.  This form of disparity affects not only  a country’s economy but also the culture. We quite often find it hard to …

What is PAIC theorem?

What is PAIC theorem? Answer : The Alternate Interior Angles theorem states, if two parallel lines are cut by a transversal, then the pairs of alternate interior angles are congruent.   Our team advises readers to look into the following questions :Which best describes the benefits of a healthy environment?