sa iyong palagay ano ang nangyari sa usaping pangwika sa pagpasok ng mga mananakop na kastila,amerikano at hapon? ipaliwanag​

sa iyong palagay ano ang nangyari sa usaping pangwika sa pagpasok ng mga mananakop na kastila,amerikano at hapon? ipaliwanag​

Answer :
Ang pagdating ng mga mananakop sa Pilipinas, nagkaroon ng malaking pagbabago sa usaping pangwika. Hindi naman sila bihasa sa wikang Filipino kaya ang ilan sa mga ito ay nagkaroon ng paghihigpit na gamitin ang kanilang wika. Tulad ng mga Kastila nagkaroon ng diskriminasyon sa paggamit ng wika ng mga Pilipino ng sariling wika sapagkat hindi nila ito maiintindihan. Sa panahong iyon iilan lamang ang pwedeng gumamit nito kundi ang mga taong nakakaangat sa lipunan. Ikalawa , nang dumating ang mga Amerikano pinagamit nila ay Ingles upang higit nilang maiintindihan ang mga binabalak ng mga Pilipino kung may pag-aaklas na magaganap . Ikatlo ang pagdating ng mga hapon ay panandaliaan lamang kaya nagkaroon ng mga translator o tagapagsalin ng wika upang maiintindihan nila ang mga sinasabi ng mga ito.

 

Our team advises readers to look into the following questions :Ano ang sanhi at bunga ng digmaang punic