Saklaw ng sektor na ito ang sektor ng pananalapi, komersiyo,

Saklaw ng sektor na ito ang sektor ng pananalapi, komersiyo,
insurance, kalakalang pakyawan at pagtitingi, transportasyon, pag-iimbak,
komunikasyon, libangan, medikal, turismo, business processing
outsourcing (BPO), at edukasyon.​

Answer :

D. Serbisyo

Explanation:

Hindi ako sigurado

 

Our team advises readers to look into the following questions : Ano ang kahulugan ng pakikipagkapwa