Sampung halimbawa mga tuntunin na dapat sundin sa pamayanan

Sampung halimbawa mga tuntunin na dapat sundin sa pamayanan

Answer :

Tuntunin

Ang tuntunin o batas ay mga utos o mga patakaran na nangangailang sundin ng mamamayan para makamit ang kabutihang panlahat. Ito ay makatarungang prinsipyong gumagabay sa kilos ng tao sa kanyang pakikisalamuha sa lipunang kanyang kinabibilangan.

Sampung Halimbawa ng mga Tuntunin na Dapat Sundin sa Pamayanan

  1. Itapon ang mga basura sa tamang basurahan.
  2. Sa pagtatapon ng basura, dapat isegregate muna o paghiwalayin ang nabubulok sa hindi nabubulok.
  3. Makilahok sa mga proyekto o programang pampamayanan.
  4. Huwag gumamit ng mga ipinagbabawal na gamot.
  5. Makipagtulungan sa lokal na pamahalaan.
  6. Makipagtulungan sa mga pinuno ng pamayanan.
  7. Magmalasakit sa kabaranggay o mga kasama sa pamayanan.
  8. Huwag magkalat sa paligid ng komunidad.
  9. Panatilihin ang kalinisan ng paligid.
  10. Sumunod sa mga batas at patakaran na ipinatutupad ng pamayanan.

Kailangan ang isang mamamayan ay sumunod sa mga tuntunin na ipinatutupad ng pamayanan upang magkaroon ng kaayusan at kapayapaan sa lipunan. Kaya dapat tayong makiisa at sumunod sa mga patakaran upang magkaroon ng isang maayos at payapang pamayanan.

 

Our team advises readers to look into the following questions :Magbigay ng mga paraan kung paano mapapahalagahan ang wikang pambansa