Sanaysay tungkol sa pag-unlad sa sarili o pag-unlad ng ekonomiya

Sanaysay tungkol sa pag-unlad sa sarili o pag-unlad ng ekonomiya

Answer :

Mayroong matibay na ugnayan sa pagitan ng personal na pag-unlad at panlipunang pag-unlad. Itinuturing na ang pinakamahalagang salik ng isang bayan ay ang mga tao nito. Ito ay pinamamahalaan ng mga tao, at kung ang bawat indibidwal ay uunlad, gayon din ang buong bayan. Kung ang isang indibidwal ay kayang pagbutihin ang kanyang sarili, tulad ng pagtanggap ng isang mahusay na edukasyon, pagsunod sa batas, pagpapakita ng paggalang sa iba, pagiging produktibo, at pagtatrabaho sa isang matatag na trabaho, ang paglago ng mga tao ay walang alinlangan na susunod.

Inaangkin na kung gagawin mo ang mga bagay nang tama, makakakuha ka ng magagandang resulta. Kung makikita ang disiplina at pagkakaisa ng bayan, halos tiyak na makakaiwas ang lugar na iyon sa mga sigalot at isyu.

Mas makakapag-focus sila sa mga aktibidad at proyektong makatutulong sa kanilang pag-unlad kung lilipat sila sa isang bayan at mamuhay nang tahimik. Responsibilidad ng lahat na maging produktibo. Walang hadlang sa paglago kung tatanggapin mo ang mga inilaan na obligasyon.

 

Our team advises readers to look into the following questions :Panuto: Ibigay ang hinihingi sa bawat kahon.​