Sanhi at Epekto ng karahasan sa paaralan

Sanhi at Epekto ng karahasan sa paaralan

Answer :

  • Ang sanhi nito ay kakulangan sa pag gabay ng mga magulang at pakikipag kaibigan sa mga bayolenteng Estuyante.
  • Ang epekto naman nito ay pagkakaroon ng depresyon, pagiging Bully at pagakakaroon din ng di magandang record sa Paaralan.

 

Our team advises readers to look into the following questions :What social condition are portrayed in the story tangled ​