Sino ang nagtaguyod ng Philippine Autonomy act?

Sino ang nagtaguyod ng Philippine Autonomy act?
a. Woodrow Wilson
b. William Atkinson Jones​

Answer :

Sino ang nagtaguyod ng Philippine Autonomy act?
a. Woodrow Wilson

b. William Atkinson Jones

B. William Atkinson Jones

 

Our team advises readers to look into the following questions : Panuto: Sumulat ng isang maikling liham na nangangaral sa isang kaibigan.