Sino ang nagtatag ng Zoroastrianismo

Sino ang nagtatag ng Zoroastrianismo

Answer :

Si Zoroastro ang taong responsable sa pagtatag ng Zoroastrianismo. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit tinawag siya ngayon na founder of Zoroastrianism“…

Hope this Helps

Our team advises readers to look into the following questions : Paano nagsisimula sa pamilya ang pagiging makatarungan