Sino si Louis the Religious

Sino si Louis the Religious

Answer :

Louis XIII (1610 – 1643)

– Kinilala ang France bilang isang superpower dahil sa paglupig sa mga Hapsburg,Huguenot at mga mahalika

 

Our team advises readers to look into the following questions :Gawain sa Pagkakatuto Bllang 4: Gumawa ng tsart na may dalawang kolum, sa unang kolum ay isulat ang mga panson