SLOGAN TUNGKOL SA MGA KARAPATAN NANG LGBT

SLOGAN TUNGKOL SA MGA KARAPATAN NANG LGBT

Answer :

Kasagutan:

Narito ang aking mga slogan tungkol sa LGBT:

  • “LGBT ay respetuhin dahil tulad natin sila ay tao rin!”
  • “LGBT ay hindi laruan upang paglaruan at hindi komedya na pinagtatawanan!”
  • “Bakla ka man, tomboy, babae o lalaki ikaw ay may karapatan dahil ang batas ay patas at walang kinikilingan!”

Paliwanag sa aking nagawang slogan

Kaya napili kong gawin ang mga slogan na nasa itaas dahil ang LGBT rights ay Human rights na dapat din nating galangin at sundin.

 

Our team advises readers to look into the following questions :Prevention of gossips?