Sumulat ng hugot lines kaugnay sa paksang pamilya

Sumulat ng hugot lines kaugnay sa paksang pamilya

Answer :

Walang salita na pagod nako sa ating mga pamilya basta para sa kinabukasan ng anak lahat kinakaya gaano man kahirap

 

Our team advises readers to look into the following questions :C. Choose from the box the meaning of the following stances. A not ready B. not open for communication C. ready to assert 12. 13 15. B D​