Tatlong kinagisnang kultura ng taga bisaya​

Tatlong kinagisnang kultura ng taga bisaya​

Answer :

Ang mga BISAYA ay tapat na mananampalataya,

isa rin sa mga kultura nila ang SINULOG na kung

saan dito nila pinapakita ang kahusayan nila sa kasuotan, at may TRADISYON rin sila sa panahon ng luksa nila.

 

Our team advises readers to look into the following questions :What is the meaning of hard on the mouthpiece?​