Tignan ang mga larawan, anong ideya mo sa mga ito? Ano ang iyong paboritong estasyon sa radyo? Bakit ko ito nagustuhan??

Tignan ang mga larawan, anong ideya mo sa mga ito? Ano ang iyong paboritong estasyon sa radyo? Bakit ko ito nagustuhan??

Answer :

dahil dito tayo na kakakuwa ng impormasyon at tungkol sa Balita dahil sa radyo nalalaman nation kung ano na Ang nanyayari sa iBang Lugar at sa buong mundo

 

Our team advises readers to look into the following questions : B. What number am I